foto1
caption 1
foto1
caption 2
foto1
caption 3
foto1
caption 4
foto1
caption 5
Tel. 074-323854
4 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

โครงการและกิจกรรม

Login Form

 

รูปภาพอาคาร ชื่ออาคาร ปีที่ก่อสร้าง รายละเอียด
เรือนสวัสดี ก่อสร้างปีพ.ศ. 2546

พ.ศ. 2546 ปรับปรุงอาคาร  “เรือนสวัสดี  ”    ซึ่งเป็นเรือนไทยหลังเก่าของโรงเรียนสตรีฝึกหัดครูสงขลา ใช้งบประมาณของโรงเรียน  1  ล้าน  5  แสนบาท